گرامی داشت

فرا رسیدن سالگرد غروب خورشیدعشق (امام خمینی "ره" )

 و قیام خونین 15 خرداد

 
تسلیت باد

/ 1 نظر / 22 بازدید
سعید

سختی زمستان زندگی , بهار خود را در پیش دارد… قیام وحدت تحت راهبری یگانه نجات دهنده ملت ایران ” آقا پروفسور ابراهیم میرزایی”