گرامی داشت

اماما ! نه از دیده رفته ای ، نه از دل

همیشه در دل و جان و نگاه ما

خورشید بی غروبی

/ 1 نظر / 23 بازدید
سوشیانت

[گل]دوباره ميسازمت وطن [گل]اگر چه با خشت جان خويش [گل]ستون به سقف تو ميزنم [گل]اگر چه با استخوان خويش [گل]دوباره ميگويم از تو گل [گل]به ميل نسل جوان تو [گل]دوباره ميشويم از تو خون [گل]به سيل اشک روان خويش [گل]اگر چه صد ساله مرده ام [گل]بگور خود خواهم ايستاد [گل]که برکنم قلب اهرمن [گل]به نعره آنچنان خويش [گل]اگر چه پيرم ولی هنوز [گل]مجال تعليم اگر بود [گل]جوانی آغاز ميکنم [گل]کنار نوباوگان خويش [گل]همدلان ایرانی پر غرور و همیشه حماسه ساز بار دیگر مانند همیشه در دوم خرداد حماسه ای دیگر بیآفرینید[گل] [گل]برای نجات از دست آفتی مثل احمدی نژاد با شرکت در انتخابات سهمی هر چند کوچک در ساختن ایران عزیز این مرز پرگهر داشته باشیم . [گل] [گل] ایرانی سر فراز و غرور آفرین [گل] [گل]پاینده جاوید ایران عزیز ما [گل]