نماز

درباره ی مسايل نماز و احکام آن

فضیلت خواندن نماز جماعت
نویسنده : حبیب اله بهرامی - ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٩/٢۱
 

امام صادق (ع) : " نماز را همیشه به جماعت بخوانید. زیرا ثوابش برابر با 25 برابر نماز فراداست. " (التهذیب جلد 3 صفحه 25)                                                          

حضرت رسول اکرم (ص) : " به هرکس که نماز های پنج گانه را به جماعت بخواند ، گمان نیک داشته باشید. ( وسایل الشیعه جلد 5 صفحه 371 )

بعضی از یاران پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) در خانه به صورت جماعت نماز می خواندند.

هدف از برگزاری نماز جماعت

از امام صادق(ع) پرسیدند: خداوند نماز جماعت را چرا به این شکل قرار داده است؟ فرمود : 1- " تا اخلاص ، توحید ، اسلام  و عبادت برای خدا در دنیا آشکار شود."

2- در اظهار نماز به صورت نماز جماعت ، حجت بر اهل شرق و غرب ظاهر می شود.

 3- نماز جماعت وضع گردید تا بعضی برای بعضی دیگر شهادت به اسلام دهند.

 4- تا بتوان به دیگران در امور خیر کمک کرد.

 5- نماز جماعت وضع شد تا بتوان دوستان را از گناه و انحراف دور کرد.

6- نمازجماعت برای این است که نماز خوان از بی نماز شناخته شود.

 7- تا شناخته شود کسی که اول وقت نماز می خواند از کسی که اول وقت نماز نمی خواند. (وسایل الشیعه جلد 5 صفحه 272)