نماز

درباره ی مسايل نماز و احکام آن

در چه مواردی باید نماز را به جماعت خواند؛
نویسنده : حبیب اله بهرامی - ساعت ۳:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
 

احکام نماز جماعت


در این موارد باید نماز را به جماعت خواند :

1-    کسی که در نماز وسواس دارد. ( برای بیرون آمدن از وسواس نماز جماعت عالی ترین است.)

2-  اگر پدر یا مادر دستور خواندن نماز جماعت را بدهند ، بنا بر احتیاط واجب ، فرزند باید نماز را به جماعت بخواند.

3-    کسی که حمد و سوره را بلد نیست.

 شرایط امام جماعت :

1-  بالغ باشد 2- عاقل باشد 3- شیعه ی دوازده امامی باشد 4- عادل باشد 5- حلال زاده باشد 6- نماز را به طور صحیح بخواند. 7- اگر ماموم مرد است ، امام جماعت باید مرد باشد.

 ( عدالت یک امر ظاهری است که انسان مرتکب گناه کبیره نشود و واجبات را انجام دهد.)

 - مساله : اگر امامی عادل بوده و بعد شک کنیم که از عدالت ساقط شده یا خیر ، می شود به او اقتدا کرد ؟

پاسخ : بله ، می شود به او اقتدا کرد.

وظایف ماموم :

1-    جلوتر از امام نباشد ( بهتر است که از محل ایستادن امام جماعت یک وجب عقب تر باشیم. )

2-    غیر از حمد و سوره ، تمام اقوال نماز را باید خود ماموم بخواند

3-    در نماز ظهر و عصر به جای حمد و سوره ، مستحب است که ماموم آهسته ذکر بگوید.

4-    تکبیره الاحرام را نباید پیش از امام بگوید.

5-    سلام را نباید پیش از امام بگوید. اما اگر این کار را کرد ، نمازش باطل نیست.

6-  رکوع و سجود ماموم باید کمی بعد از امام باشد. ولی اگر زودتر از امام جماعت انجام دهد ، معصیت کرده ولی نمازش باطل نیست.

7-  اگر ماموم به طور اشتباه سر از رکوع بردارد و امام را در حال رکوع ببیند و به رکوع برنگردد ، نمازش صحیح است.

  واجبات نماز :

واجبات نماز 11 مورد است. 5 مورد آن رکن است و 6 مورد آن غیر رکن

رکن چیست : واجبی که اگر عمدا یا سهوا کم یا زیاد شود ، نماز باطل است.

ارکان نماز:

1-  نیت 2- تکبیره الاحرام 3- رکوع 4- سجود ( سجدتین ) 5- قیام متصل به رکوع قبل از رکوع  و قیام همراه با تکبیره الاحرام. ( تکبیره الاحرام باید ایستاده باشد )

 غیر رکن چیست ؟ به واجبی گفته می شود که اگر انسان عمدا آن را ترک کند ، نماز باطل است. امام اگر سهوا ترک شود ، نماز باطل نیست.

غیر رکن شامل : 1- قرائت 2- ذکر( رکوع ، سجود ، تسبیحات اربعه ) 3- تشهد 4- سلام نماز 5- ترتیب 6- موالات