نماز

درباره ی مسايل نماز و احکام آن

بعضی از آداب مساجد
نویسنده : حبیب اله بهرامی - ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٩/٢٢
 

1-    با وضو وارد مسجد شوید. ( چون مسجد محل عبادت و قداست است.)

2-    دو رکعت نماز تحیت در مسجد بخوانیم. ( اگر نماز جماعت بخوانیم ، نیاز به نماز تحیت نیست .) 

3-  با دهان خوشبو وارد مسجد شوید . اگر سیر یا پیاز خورده باشیم ، وارد مسجد نشویم . یا این که کاری کنیم که بو از دهان ما برطرف شود. 

4-    مسجد را محل عبور و مرور قرار ندهیم. 

5-    در مسجد نخوابیم . ( خوابیدن در مسجد مکروه است . ) 

6-    در مسجد سخن از دنیا نگوییم . ( مگر این که سخن برای حل مشکل مومنان باشد.) 

      ( با پای راست وارد مسجد و با پای چپ خارج شوید .)

واداشتن خانواده به نماز

       قرآن مجید : (سوره طه آیه 132) " خانواده ی خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش.   

        ( سوره ی مریم آیه 54 ) درباره ی حضرت اسماعیل خداوند می فرماید : "  اوخاندان خود را به نماز و ذکات فرمان می داد."     

      ( سوره ی لقمان آیه 17 ) حضرت لقمان در وصیتی به پسرش می فرماید : "پسرم ! نماز بپا دار و به کارهای پسندیده امر و از کارهای ناپسند نهی کن .      

            عایشه می گفت : " پیامبر از نماز شب که خارج می شد به من می گفت برخیز ونماز وتر بخوان.